Choice Coaching & Counselling

Inspiration.

Motivation.

Stimulation.

Millennial/GeneratieZ Career Check

De wereld is een korte tijd enorm veranderd, en daarom zijn ook de behoefte van de nieuwe generaties niet
meer hetzelfde. Millennials zijn geboren na 1980 en Generatie Z na 2000. Zij vormen op dit moment het
grootste deel van de populatie en daarom is het belangrijk om de werk- en denkwijze van deze
generatie beter te begrijpen! Ze hebben namelijk een hele bijzondere positie op de arbeidsmarkt, omdat ze
heel anders in het leven staan. Deze generaties houden zich meer bezig met betekenisgeving en het verbeteren
van de wereld. Daarnaast staat zelfontplooiing centraal en werken ze graag voor verschillende werkgevers.
Echter kampt deze generatie ook vaker met een depressie of burn-out. Zij groeien op in een wereld
waarin geloofd wordt dat alles mogelijk is.


Wanneer je niet gelukkig of succesvol bent, lijkt dat in deze ‘maakbare wereld’ al gauw je eigen schuld. Dit kan een negatief effect hebben op je mentale gezondheid.


Speciaal voor deze generatie heb ik de Millennial Career Check ontwikkelt.


Deze Career Check helpt jou om je talenten en identiteit te ontdekken en meer bewustwording creëren. Daarnaast helpt het om beter
om te leren gaan met perfectionisme en korte termijn doelen te stellen.

 • Generatie Z vindt stabiliteit belangrijk.
 • Generatie Z is ondernemend.
 • Generatie Z ademt technologie.
 • Generatie Z vindt persoonlijk contact belangrijk.
 • Generatie Z is competitief.
 • Generatie Z staat open voor verandering.
 • Generatie Z vindt diversiteit vanzelfsprekend.


In deze coaching staat centraal:

 • Talent en identiteit ontdekken.
 • Bewustwording.
 • Emoties.
 • Imperfectie, fouten maken mag.
 • Korte termijn doelen.
 • Omgaan met tegenslag.