Choice Coaching
Loopbaanbegeleiding en coaching

Choice Coaching onderscheidt zich door te werken op het vlak van zorg- gerelateerde werk en loopbaan-problematiek zoals depressie, vermoeidheid, piekeren, onderpresteren, rouw, traumatische ervaringen zoals pesten en overlijden.

Mensen hebben de behoefte doelgericht te werken. We hebben een doel nodig dat we ons kunnen voorstellen en dat ons aanspreekt. Het doel moet ons een prikkel geven om in actie te komen. Als er door gebeurtenissen in het leven, blokkades ontstaan belemmerd dit op allerlei manieren het functioneren en wordt het doel en de daaraan gekoppelde actie uit het oog verloren..

Mijn ervaring is dat een ieder die gecoacht wordt, in relatief korte tijd een enorme ontwikkeling doormaakt waarvan de effecten op de lange termijn nog steeds merkbaar zijn. 


 
E-mailen
Bellen
Map