Choice Coaching
Loopbaanbegeleiding en coaching


Mentor- en docententraining voor OPers uit het VO,

een unieke training.......die begint bij de basis.

CCC is gespecialiseerd in het trainen en het opbouwen van het mentoraat en docenten. Er wordt veel aandacht besteedt aan de intrinsieke motivatie en het zelfbeeld van de deelnemers.

Deze training gaat uit van jouw intrinsieke motivatie in jouw functie als mentor, tutor en/of docent. Als uitgangspunt kijken we  naar jouw motivatieprofiel, deze laat oa zien wat jouw vaardigheden, onderwerpen en centrale drijfveren zijn. Naar aanleiding van dit profiel bespreken we wat er nodig is om een goede mentor te blijven of te worden. Het is belangrijk dat 70% wat in jouw motivatieprofiel omschreven staat,  terug te vinden is in je functie. Is dit niet het geval dan moet je teveel extrinsieke eigenschappen aanleren die van nature niet bij jou passen. Dit kan vermoeidheid en andere klachten gaan geven.

Deze training geeft je ook een basis aan vaardigheden mee om beter met je leerling en met jezelf om te gaan en leert je obstakels op te heffen die je tegenkomt in de praktijk als mentor en docent. 

Uitgangspunten van de mentor en docententraining:

 •   Het toepassen van het Motivatieprofiel en je talentscan
 •   Inspelen op praktijkervaringen, hoe ga je in gesprek met ouders en leerlingen.
 •   We bespreken het onderwerp "grenzen stellen" en "identiteit".
 •   Leren omgaan met de puber en zijn/haar ontwikkeling en wat triggert de leerling in jou.

Resultaten

 • Deelnemers zijn zich bewuster van wie ze zijn en wat ze  kunnen.
 • Zijn zich bewust van hun eigen stijl van communiceren en de ruimte die ze innemen in een gesprek.
 • Ze ontwikkelen en verfijnen vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld luisteren, doorvragen, grenzen  aangeven.           
 • Kunnen zij beter reflecteren op hun handelingen.
 • Het vergroot hun zelfvertrouwen in hun rol als mentor  en als mens!

Praktische informatie

De training is uiterst geschikt voor 'beginnende' mentoren en docenten.

Vooraf wordt er overlegd of er specifieke vragen of thema’s in het programma opgenomen moeten worden.

Training wordt verdeeld over 2 dagdelen (bij voorkeur in kleine groepen). Voorafgaand wordt er met de deelnemers, individueel, een Motivatie -analyse gemaakt.

Na afloop van de training is er de mogelijkheid voor individuele begeleiding.

De training kan op locatie gegeven worden.

Meer informatie over de training en kosten via info@choicecounselling.nl

Duurzame inzetbaarheid

Hoewel een werknemer voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen inzetbaarheid, ligt het voor de hand dat de werkgever hieraan bijdraagt. Duurzaam werken kan een werknemer nog succesvoller maken.

Scholen die kiezen voor een brede benadering van gezondheidsbeleid, zorgen dat hun medewerkers fit en gemotiveerd blijven en boeken winst op de volgende terreinen: 

 • lager ziekteverzuim
 • minder werkdruk
 • hogere motivatie
 • grotere betrokkenheid bij organisatiedoelen
 • betere en transparantere interne communicatie
 • meer voldoening en collegialiteit
 • minder verloop van medewerkers
 • een grotere aantrekkingskracht van de school op de arbeidsmarkt

De VO-raad hanteert voor ‘duurzame inzetbaarheid’ de definitie van Van der Klink e.a., die is
gebruikt in het rapport ‘Duurzaam inzetbaar, werk als waarde’:
“Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.”

Deze training wordt, evt op aanvraag, individueel (op maat) aangeboden.

 
E-mailen
Bellen
Map