Choice Coaching
Loopbaanbegeleiding en coaching

Begeleiding (hoog)begaafde volwassenen en jongeren

Binnen mijn praktijk richt ik mij op het coachen van hoogbegaafde jongeren en volwassenen met problemen op het werk of in hun studie.
De meest voorkomende kwesties die veel hoogbegaafde volwassenen in hun werk tegenkomen zijn:

  • Problemen hebben met autoriteit
  • Het hanteren van een (te) hoge meetlat
  • Slecht kunnen omgaan met kritiek
  • Moeite hebben met het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen
  • Snel verveeld zijn; interesse verliezen bij alledaagse of routinematige zaken, mogelijk zelfs leidend tot een bore-out
  • Onbegrip en ongeduld tonen wanneer anderen niet zo snel schakelen tussen conceptueel en detailniveau als jij
  • Arrogant bevonden worden
  • Slecht toegankelijk voor collega’s bevonden worden

Als vanzelfsprekend beperken deze problemen zich niet tot het werk en ligt de kern vaak bij het zelfbeeld, het zelfinzicht, controle over emoties en de uitdagingen in sociale vaardigheden.


Wat kun je als hoogbegaafde werknemer doen om wel begrepen te worden op je werk? Je hoeft niet per se naar je werkgever te rennen en te roepen dat je hoogbegaafd bent. Wat je aan kunt geven is waar je tegenaan loopt en duidelijk benoemen waar je sterke kanten zitten: je snelle en oplossingsgerichte manier van denken, je innovatiekracht, je talent om processen snel te doorgronden en te verbeteren. 
 

 

 

 

 

 
E-mailen
Bellen
Map