Choice Coaching & Counselling
 

Begeleiding hoogbegaafde volwassenen en jongeren

Gedragskenmerken van hoogbegaafden

Hoogbegaafdheid is meer dan ‘slim zijn’. De bekendste modellen van intelligentie houden geen rekening met de aanvullende persoonskenmerken die bij hoogbegaafdheid naar voren moeten komen, waardoor er in de loop van de afgelopen jaren nieuwe modellen en theorieën van het specifieke begrip hoogbegaafdheid geformuleerd zijn.

Binnen mijn coachingspraktijk richt ik me voornamelijk op het helpen van hoogbegaafde jongeren en volwassenen met problemen op het werk en in hun studie.
De meest voorkomende kwesties die veel hoogbegaafde volwassenen in hun werk tegenkomen zijn:

 • Problemen hebben met autoriteit
 • Het hanteren van een (te) hoge meetlat
 • Slecht kunnen omgaan met kritiek
 • Moeite hebben met het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen
 • Snel verveeld zijn; interesse verliezen bij alledaagse of routinematige zaken, mogelijk zelfs leidend tot een bore-out
 • Onbegrip en ongeduld tonen wanneer anderen niet zo snel schakelen tussen conceptueel en detailniveau als jij
 • Arrogant bevonden worden
 • Slecht toegankelijk voor collega’s bevonden worden

Als vanzelfsprekend beperken deze problemen zich niet tot het werk en ligt de kern vaak bij het zelfbeeld, het zelfinzicht, controle over emoties en de uitdagingen in sociale vaardigheden.

Van fixed naar growth! 

Eén van de persoonskenmerken van hoogbegaafde mensen is dat zij perfectionistisch zijn. Aangezien zij erg hoge taakeisen aan zichzelf stellen is het haast onmogelijk om aan alle eisen van zichzelf te kunnen voldoen. Dit heeft daarmee een effect op de overtuiging om taken aan te kunnen.

De  fixed mindset wordt steeds vaker aangewezen als oorzaak van het verminderd functioneren van hoogbegaafde leerlingen.

Een persoon met een fixed mindset gaat ervan uit dat hij iets kan of niet, dat er altijd een zwart of wit is.

Het tegenovergestelde is de growth mindset, waarbij wordt uitgegaan van groei in leren, leerproces en ontwikkeling in andere gebieden.

Wat is een fixed en growthmindset? Hoe werkt het? Carol Dweck legt het uit in dit filmpje

Jongeren kunnen in de CCC praktijk individueel of in groepsverband een mindset training volgen, hierin leer je::

 •  wat  een fixed en een growth mindset is
 • blijken fouten maken, tegenslagen groeimomenten
 • leer je over de comfortzone en hoe die te vergroten
 • krijg je tools om angst te verminderen
 • ontdek je het effect van 'Groeitaal'
 • krijg je praktisch Groei-gereedschap


Meer informatie kunt u opvragen via het contactformulier