AGENDA 2017

 

Elke dinsdag en vrijdag praktijkdag!

 

14-2        Workshop Puur Vrouw Zijndag, een verwendag voor vrouwen met borstkanker

13-3        Intervisie

23-3        Inspiratiedag Stichting Emergo, Leusden. Sprekers Nickel van der Vorm en Jeroen van der Velden

05-4        Netwerkbijeenkomst Vrouw en Busyness

18-4        Voorstelling PAAZ, Alphen ad Rijn. PAAZ van Myrthe van der Meer is een ontroerend relaas vol prachtige,                 humorrijke observaties over de dagelijkse praktijk in een psychiatrisch ziekenhuis

08-5        Voorbereiding organisatie Ladies Day, VO school

11-5        Netwerkavond Vrouw en Bysiness, Pitchen

31-5        Presentatie "Zet je motivatie in" bij de Broekriem, in het Kantoor van nU

13-6        Cursus PEMdoorvraagtechniek, Hilversum. Deze PEM doorvraagtechniek betekent een doorbraak in de                 eerste fase van de counseling en een belangrijke verschuiving in het verdere sessieverloop, waardoor het                 zwaartepunt nu komt te liggen bij het begeleiden van het veranderingproces, in plaats van de statische                 probleemstelling.

21-6         Congres;      'Anders doen denken in het Onderwijs’   

                De arbeidsmarkt verandert. Jongeren moeten leren omgaan met onzekerheid in hun loopbaan. Het                 ministerie OCW stelt nieuwe eisen aan het onderwijs. Kortom: het onderwijs heeft een nieuwe                 opdracht. Maar hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs dan ook écht anders wordt? Dat het                 leiden en begeleiden door docenten en managers verandert, zodat jongeren handvatten krijgen om                 zichzelf te kunnen handhaven in een veranderende wereld?

26-6        Intervisie

30-6        Zomer-event Vrouw & Bysiness